СТРАНИЦА ЗА ФИЛОСОФИЯ НА

МИРОСЛАВ ЗЛАТЕВ

този,който не търси истината, не вярва,

а който не вярва, не побеждава

 

 

 

КОНТАКТИ: mzlatev@abv.bg

 

 

 

Съдържание :

 

 Облигационният заем като инструмент на дясната политика

Възможни мерки за наръчавана на раждаемостта и тяхното отражение върху икономиката

Увеличаване на богатството в обществото с наличното количество финансови средства

От социална към нормална държава

Предоставяне на дългосрочни кредити в лева посредством допълнителна емисия на държавен дълг

Две алтернативни схеми за внасяне на ДДС

Възможности за предсрочно събиране на данъка по ЗКПО

За суверена, неговата власт и върховенството на закона

Въздействието на обществения договор върху стопанските отношения в България

За свободата

За произхода на обществото или влиянието на формата на собственост върху историята

On the Origin of the Society or the Impact of Form of Ownership on History