СТРАНИЦА ЗА ФИЛОСОФИЯ НА

МИРОСЛАВ ЗЛАТЕВ

този,който не търси истината, не вярва,

а който не вярва, не побеждава

 

 

 

КОНТАКТИ: mzlatev@abv.bg

 

 

 КНИГА ЗА ГОСТИ

 

 КНИГА ЗА ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

 

Съдържание :

 

Схеми за финансиране изграждането на паркинги, жилища и жилищни ремонти

Възможни мерки за наръчавана на раждаемостта и тяхното отражение върху икономиката

Увеличаване на богатството в обществото с наличното количество финансови средства

От социална към нормална държава

Предоставяне на дългосрочни кредити в лева посредством допълнителна емисия на държавен дълг

Две алтернативни схеми за внасяне на ДДС

Възможности за предсрочно събиране на данъка по ЗКПО

За суверена, неговата власт и върховенството на закона

Въздействието на обществения договор върху стопанските отношения в България

За свободата

За произхода на обществото или влиянието на формата на собственост върху историята

On the Origin of the Society or the Impact of Form of Ownership on History

 

 

 

 

 

 

http://www.triada.bg/counters/view.sap?id=10747